Vad är inkontinens, blås- och tarmdysfunktion?

Urininkontinens är ett läckage av urin som utgör ett problem för den som är drabbad.
Urinary incontinence is the complaint of any involuntary loss of urine (ICS 2012)

Fler än en halv miljon personer i Sverige besväras av någon form av inkontinens - yngre och äldre, kvinnor och män, barn och ungdomar.

Personer med blås- och tarmdysfunktion kan vända sig till sin vårdcentral för att få utredning och behandling. 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33