Sortiment

Under fliken Sortiment finner du vägledning kring LMN produkter

  • REK-listor presenterar rekommenderade förskrivningsbara produkter
  • Sortimentskatalogerna med upphandlat produktsortiment i Västra Götaland.
  • Översikter och jämförelsedokument
  • Sortimentsnytt publiceras vid förändringar av produktsortiment
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:37