För dig som är medarbetare

Inom Västra Götalandsregionen finns flera fakturaflöden och adresser som ska användas. Vilken typ av flöde och adress som ska användas beror på om fakturan avser order inom:

För dig som är medarbetare inom Västra Götalandsregionen och arbetar med fakturahantering inom våra verksamhetsområden.

Välj nedan för att komma vidare till våra supportsidor med information, lathundar och utbildningsmaterial, support och kontaktuppgifter.

Avser e-handel flöden för IT-beställningar, produkter och tjänster samt paketerade utbud som kombinerar tjänst och produkt som erbjuds inom Västra Götalandsregionen. Produkterna innehar support, paketerade drivrutiner samt finns möjlighet till internleasing.

E-katalogen

Pappersfaktura

Pappersfakturor som inte avser handel i Marknadsplatsen ska skickas till den beställande förvaltningens FE-adress. Fakturan måste alltid innehålla ett beställarid.
För vidare information om FE adress och beställarid välj förvaltning.

E-postadresser, underlag och fler kontaktuppgifter

 

E-faktura

Har du som leverantör frågor gällande E-faktura (EJ Marknadsplatsen), behöver uppgift om GLN-adresser, vill ansluta dig som leverantör eller problem med teknisk anslutning.

Kontakta vår support via mail till 

 

 

Fakturafrågor

010-4410200
Knappval 4 och 2

 

Frågor om e-faktura övriga beställningar:

Nyhetsbrev (?rubrik)

Västra Götalandsregionen inför ett nytt eHandelssystem våren 2018
Efterlysning av produktbilder i Marknadsplatsen
I tidigare nummer har vi berättat om det kvalitetsarbete gällande ifyllnadsgrad av produkt- och avtalsinformation som pågår. En del i detta innebär att få in så många bilder som möjligt på de beställningsbara produkterna i Marknadsplatsen.

Bestridda fakturor
Västra Götalandsregionen har lagt in en spärr i Katalogen så att alla avtal där leverantören inte ska debitera frakt, markeras med: "Fraktkostnad tillåten: Nej". Detta infördes i Katalogen under april/maj.

Amesto Sourcing uppgraderas och byter namn 27 april
Upphandlingssystemet uppgraderas till version 4.0 och byter samtidigt namn till Visma Avantra.

Lär dig mer…
Lär dig mer om arbetet i Katalogen genom utbildningsfilmer.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller information som är viktig för ditt arbete med e-handel och Nationell katalog för produkter och avtal, Katalogen. Det skickas ut via e-post 4ggr/år, men avvikelser kan förekomma. Är du e-handelskontakt på ditt företag få du per automatik nyhetsbrevet. Du ansvarar för att sprida informationen till berörda på ditt företag.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet, kontakta leverantörssupporten via E-postadress De kan även svara på frågan om vem som är e-handelskontakt på ditt företag.

Mer information om e-handelskontakten finns att läsa på sidan Roller och aktörer.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:37