Skövde

Regionservice Arbetsplatsservice erbjuder följande tjänster på Regionens Hus Skövde

  • Servicetjänster såsom vaktmästeri, reception. lokalvård, kontorsmaterial
  • Konferensrum bokas via  SAMBO eller receptionen
  • Kaffe/fika till kurs/konferens bokas genom SAMBO eller receptionen 
  • Felanmälningar t.ex. kaffemaskiner, kopiatorer m.m. 
  • Försäljning av Västtrafikkort t.ex. Regionen runt
  • Bilar för tjänstresa bokas via SAMBO eller receptionen
  • Lokalvård enligt avtal
  • Posthantering
  • TjänsteID - fotografering och utlämning till Regiongemensam verksamhet

Teamchef
Anders Lundberg

Serviceteam
Maria Torstensson
Ann Nylén
Markus Gudmundsson
Linda Dahlgren
Angela Sikur

Arbetsplatsservice sköter service på Regionens Hus i Borås, Göteborg, Mariestad, Skövde, Uddevalla och Vänersborg. Arbetsplatsservice ger också service till Regionservice arbetsplatser på Bergfotsgatan i Mölndal, Prinsgatan i Skövde och Trenova Center i Vänersborg.

För mer information om vilka ytterligare tjänster som erbjuds på respektive hus, vänligen kontakta teamchefen på din arbetsplats.

Gemensamt växelnummer 010-441 00 00


Regionens Hus i Borås Reception

010-441 39 10
E-postadress

 

Regionens Hus i Göteborg Reception

Tel:  010-441 14 74
Fax: 010-441 14 75
E-postadress

 

Regionens Hus i Mariestad Reception

Tel:  010-441 37 20
Fax: 010-441 38 07
E-postadress

 

Bergfotsgatan i Mölndal Reception

Tel: 010-473 78 30
Fax: 031-27 70 69
E-postadress

 

Gullbergsvass Reception

Tel: 010-473 78 22
Fax: 031-158 626
E-postadress

 

Regionens Hus i Skövde och arbetsplatsen på Prinsgatan
Reception

Tel:  010-441 30 00
Fax: 0500- 42 87 32
E-postadress

 

Regionens Hus i Uddevalla, Vänersborg och Trenova Center
Reception

Tel: 010-441 06 05
Fax: 010-435 74 00
E-postadress

Kontakta oss

Tel: 010-441 30 00
Fax: 0500-42 87 32

E-post: E-postadress

Anders Lundberg

Teamchef
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-01-24 14:37