Göteborg, Regionens hus

Regionservice ska leverera all service i "nya"  Regionens hus i Göteborg som öppnar andra kvartalet 2019.  Vi har också ansvar för konferensanläggningen i Bergslagsbanans gamla stationshus - "vita huset". Anläggningen kommer att heta VGR konferens.

Nu kan du boka konferens i Stationshuset.

Här kan du läsa mer om hur du går tillväga. Välkommen!

Senast uppdaterad: 2018-12-10 12:41