Informationssäkerhet

  • Datorn ska alltid låsas när du lämnar arbetsplatsen.
  • Datorn ska inte lämnas i allmänna utrymmen.
  • Lämna aldrig ditt e-tjänstekort i datorn.
  • Kontakta VGR-IT på 010 – 47 37 100 om du har haft eller misstänker att du kan ha haft intrång på din dator.

Läs mer om säkerhet och sekretess här