Arbetsplatsservice - Mölndal, Flöjelbergsgatan

Flöjelbergsgatan 2A Entré

 

Försäljning av Västtrafiks-biljetter upphör

Receptionens tjänst gällande all försäljning av Västtrafiks-biljetter avslutas.
Sista datumet för köp och aktivering är
2024-05-06. Detta i samband med att Sambo kommer avvecklas.


Roller och ansvar

Här hittar du kontaktuppgifter till ambassadörerna i Regionens hus i Skövde och Göteborg samt för Flöjelbergsgatan.

Ambassadörer i Regionens hus

Här hittar du protokoll från skyddsronder och kontaktuppgifter till skyddsombud på Flöjelbergsgatan.

Protokoll och kontaktuppgifter

Anmälan av ny personal samt personalförändring

För ny medarbetare/avslut av medarbetare/uppehåll av medarbetare, ladda ner och fyll i blanketten. Blanketten ska skickas till olika mottagare beroende på medarbetarens förvaltning.

Blankett för förändring av medarbetare

För medarbetare på Fastighet, stöd och service eller på SU ska blanketten skickas till receptionen: receptionen.flojeln@vgregion.se

För medarbetare på Koncernkontoret ska blanketten skickas till Koncernkontoret: koncernkontoret.rhg@vgregion.se

Säkerhet och sekretess

Här finns information om säkerhet och sekretess på Flöjelbergsgatan, bland annat information om brandsäkerhet.

Träffas på Viva Engage

I gruppen för Flöjelbergsgatan kan du knyta kontakt med dina kollegor och ställa frågor om din arbetsplats.

Länk till Viva Engage-gruppen

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Öppettider

Måndag - Torsdag: 07-17
Fredag: 07-16

Besöksadress

Flöjelbergsgatan 2A
431 37 Mölndal

Postadress

Regionens hus Göteborg Arbetsplatsservice Mölndal
Bergslagsgatan 2
405 44 Göteborg