Information till salonger gällande peruker, ögonfransar, ögonbryn och medicinsk tatuering

010-441 06 00   mån-fre 10:00-12:00

peruk@vgregion.se

Fakturor skickas till:

Fastighet, stöd och service
Bestid. 7911801
FE 956

GLN: 7350003379362
Peppol: 0088:7350003379362

Att tänka på som salong

 

  • Alla uttag ska noteras på rekvisitionerna utan moms. Fyll i alla fält tydligt.
  • Var noggranna med vilket belopp ni fyller i, jämför med nettobelopp från fakturan.
  • Patienten har rätt till hårersättning för 7000 kronor per 12‑månadersperiod exklusive moms, 8750 kronor med moms inräknat. På rekvisitionen för ögonbryn/fransar har patienten rätt till 1400 kronor per 12-månadersperiod exklusive moms, 1750 kronor med moms inräknat.
  • Alla uttag ska noteras på rekvisitionen med fullständigt utlämningsdatum och en kopia av rekvisitionen ska skickas in ihop med fakturan via post. Kom ihåg att patienten alltid ska ha originalet av rekvisitionen tillbaka, då det är en värdehandling. Salongen ska endast behålla kopian för fakturering. Undrar ni över tidigare uttag hos en patient eller liknande är ni välkomna att ringa kundtjänst, så kontrollerar vi tidigare uttag.
  • På flera fakturor saknas mejladress till salongen på fakturan. Skriv gärna med mejladress så att vi kan kontakta er på ett smidigt sätt om frågor uppstår, eller när information mejlas ut.

Peruk, toupé eller annan hårersättning

Patienten kan få en eller flera peruker/toupéer/annan hårersättning kostnadsfritt för upp till 7000 kronor (exklusive moms) per 12-månadersperiod. Med hårersättning menar man, förutom peruk, andra produkter som har någon form av ”hår”, till exempel keps med påklistrat hår, huvudduk med lugg eller liknande. I ersättningen ingår förutom själva produkten också kostnaden för utprovning och eventuella reparationer. Överstigande belopp betalar patienten själv. För förbrukningsartiklar, så som schampo, balsam, tejp eller borstar utgår inte någon ersättning. Rekvisitionen är endast giltig om patienten är folkbokförd i Västra Götaland.

Ögonfransar/ögonbryn/medicinsk tatuering

Patienten kan få ögonfransar/ögonbryn för max 1400 kr (exklusive moms) per 12-månadersperiod. I ersättningen ingår förutom själva produkten också kostnaden för utprovning. Det står patienten fritt att använda maxbeloppet för ögonfransar och ögonbryn för medicinsk tatuering.

Giltighet

För rekvisitionerna gäller det att de är giltiga ett, alternativt fem år från utfärdandedatum. Har patienten en bestående hudsjukdom finns möjlighet att lägga ihop/spara maxbeloppet över fem år. Det framgår av rekvisitionen vilket som gäller.

Förfarande

Patienten får en rekvisition och väljer sedan fritt salong för utprovning. Salongen måste ha F-skattsedel, ta emot rekvisitioner och ha möjlighet att fakturera. Patient tar med rekvisitionen till salongen vid utprovning. Salongen fyller i totala kostnaden (exklusive moms) och eventuellt resterande belopp för innevarande period på rekvisitionen. Eventuellt överstigande belopp betalar patienten själv direkt till salongen. Salongen sänder fakturan och kopia på rekvisitionen till förvaltningen Fastighet, stöd och service. Det går inte att skicka fakturan via mejl. Patienten behåller originalrekvisitionen.

Fakturan

Fakturan ska innehålla uppgifter om F-skattsedel, moms, organisations-nummer, bankgiro- plusgiro/kontonummer, företagets namn, adress, telefonnummer, fakturanummer, datum, vad fakturan gäller och patientens namn. Avgifter för fakturering utgår inte. Kopia på rekvisition måste bifogas fakturan.