Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fakturaadresser

Skicka faktura till Västra Götalandsregionen

Elektronisk fakturering

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.

Unika faktureringsadresser
Varje förvaltning inom Västra Götalandsregionen har en egen reskontra och därmed en egen GLN-adress för fakturering. Det är detta GLN ni uppger vid fakturering till VGR.

VGR har organisationsnummer 232100-0131 till samtliga förvaltningar.

Elektroniska fakturaadresser

Viktig information gällande elektroniska fakturor med patientdata
Elektroniska fakturor och bilagor till VGR ska inte innehålla säkerhetsklassad information. I enlighet 3§ Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Detta gäller all form av patientuppgifter eller information som kan skada eller undanröja information gällande rikets säkerhet.

I de fall fakturan inte kan uteslutas från patientinformation ska denna istället skickas via brev till adress enligt förteckning
FE-adresser (post och mail)

Elektroniska fakturaadresser - SESAM

Krav på innehåll i faktura
Tekniska variabler - VAN-tjänsteoperatörer

Visma Leverantörsportal

I Vismas Leverantörsportal kan leverantörer kostnadfritt skapa en elektronisk faktura genom ett formulär som hämtas från vår order i Marknadsplatsen.
Om fakturan avser en order som inkommit via telefon, fax, mail eller direktupphandling skapas elektronisk faktura från ett tomt formulär.
Faktura som innehåller patientdata får inte registreras i Leverantörsportalen!

För att få inloggningsuppgifter till Visma Leverantörsportal, kontakta oss på mailadress marknadsplatsen.support@vgregion.se

Skannade fakturor

Pappersfakturor tillåts enbart i undantagsfall i och med lagen om elektronisk fakturering. Västra Götalandsregionen skannar och verifierar alla fakturor och det är därför viktigt att Ni anger korrekta fakturaadresser. Viktigt att notera är att en faktura via E-post och i PDF-format inte räknas som en elektronisk faktura.

Samtliga fakturaadresser för pappersfakturor skickas till ett förvaltningsunikt FE-nummer och till postadressen 405 83 Göteborg.

FE-adresser och E-postadresser

Observera!

Inom följande områden ska speciella fakturaadresser enligt avtal/rekvisition användas:

  • Köpt vård (andra landsting som vårdgivare, ambulanstransport mm)
  • Peruk (vid hårsjukdomar eller behandling)
  • Fordon (leasing)
  • Glasögonbidrag
Senast uppdaterad: 2021-03-03 14:39