Kostnadsfri e-fakturatjänst

Har ni idag ingen lösning för att skicka e-faktura samarbetar VGR med InExchange och Visma som erbjuder er tjänster där ni kan skicka e-fakturor till VGR utan kostnad. Om ni redan har en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga operatör vid behov av hjälp. Är ni osäkra på om ni kan skicka e-faktura eller inte, vänligen kontrollera detta med er affärssystemsleverantör.

Hos InExchange kan du som leverantör kostnadsfritt skapa en e-faktura till VGR.

I Vismas Leverantörsportal kan leverantörer kostnadsfritt skapa en e-faktura genom ett formulär som hämtas från vår order i Marknadsplatsen. Om den avser en order som inkommit via telefon, fax, mail eller direktupphandling skapas e-faktura från ett tomt formulär. 

Vismas användarhandledning Leverantörsportalen

Vismas users manual (english) Supplier center

Kompletterande Lathund för fakturering till VGR

Kontaktuppgifter för support

Vill du beställa inloggningsuppgifter till Visma Leverantörsportal
marknadsplatsen.support@vgregion.se

Vill du få användarsupport
Kontakta Visma support på telefon 0771-58 93 00
eller maila till  servicedesk.proceedo@visma.com