Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Administrativa rutiner för ekonomisystem

Här kan du läsa om vad man behöver tänka på vid nyanställning, byte av förvaltning eller avslut av användare i Marknadsplatsen.

Användaradministration Marknadsplatsen

Behörighetsroller i Marknadsplatsen

Länk till digitalt behörighetsformulär

För de förvaltningar/verksamheter som har implementerat hanteringen via digitalt behörighetsformulär
För de förvaltningar/verksamheter som ännu inte har implementerat hanteringen via digitalt behörighetsformulär hanteras ärenden enligt ordinarie rutin.
Vid frågor om vad som gäller för din enhet, tag kontakt med din lokala ekonomiavdelning.

OBS! Länkar till manualer publiceras inom kort.
Länk till manual för Beställare
Länk till manual för Attesträttsbeslutare
Länk till manual för Chef
Länk till manual för Kontrollfunktion

Beställare eller granskare ska själv registrera sin delegering via Marknadsplatsens startsida. I manualer för respektive roll i Marknadsplatsen finns instruktion om hur man gör sin delegering.

Om en beställare eller granskare är frånvarande och inte kan utföra delegering enligt rutin måste ansvarig chef fylla i mallen "Delegering av Arbetsuppgifter i Marknadsplatsen" och mejla till systemadministration.regionservice@vgregion.se

För användare av typen attestant kan endast förvaltningens lokala ekonomiavdelning ansöka om delegering.

Månadsrapporter med organisationsstruktur avseende attesthierarki uttagen av Visma kan du läsa mer om i avsnittet Månadsrapporter Visma.

Mall för beställning av delegering
Delegering av arbetsuppgifter i Marknadsplatsen 

Ifylld mall mejlas till systemadministration.regionservice@vgregion.se

Information för förvaltningar som ej implementerat Digitalt behörighetsformulär: Roller och attesträtter i Raindance och Marknadsplatsen

Manuell uppdatering av produktionsdata för endast göras av förvaltningens ekonom enligt ordinarie rutin.

Totalfiler avseende produktionsdata
Totalfil attesthierarki
Totalfil attestregler
Totalfil referenstabell

Månadsrapporter med organisationsstruktur avseende attesthierarki uttagen av Visma kan du läsa mer om i avsnittet Månadsrapporter Visma.

Mallar för manuell uppdatering
Fil för uppdatering av attesthierarki
Fil för uppdatering av attestregler
Fil för uppdatering av referenstabell

Manuell anmälan får endast göras av förvaltningens ekonom.
Ifylld mall mejlas till systemadministration.regionservice@vgregion.se

Abonnemang i Marknadsplatsen

Abonnemang för återkommande fakturor kan läsas in för, hel eller delvis, automatiserad hantering av fakturorna i Marknadsplatsen 2.0.

Kontaktpersoner abonnemang

Totalfiler abonnemang
Circle K Sverige AB
Företagsväxter i Knivsta AB
Securitas i Sverige AB
Tele2 Sverige AB
Telia Sverige AB
Vänerparken Förvaltning KB

Information och manual
Länk till dokument med övergripande information
Manual för hantering av abonnemang i Marknadsplatsen

Beställning av abonnemangsinläsning görs via mall
Abonnemang Mall - fv-nr Leverantör yyyy-mm-dd

Ifylld mall mejlas till systemadministration.regionservice@vgregion.se

Sambandskontroller är regelverk som används för att säkerställa användande av korrekta konteringssträngar.

Sambandskontroller

Anmälan om förändring får endast göras av förvaltningens ekonom.
Begäran av ändring mejlas till
systemadministration.regionservice@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-03-12 13:37