Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Roller och behörigheter i Marknadsplatsen

Behörighet i Marknadsplatsen tilldelas och styrs av roller i applikationen.

Roller och behörigheter för fakturahantering i Marknadsplatsen

 • Beställare

  Som beställare i Marknadsplatsen ansvarar du för de fakturor som inkommer mot de beställningar du skapat i systemet i de fall då dessa inte automatiskt kan matchas och styras vidare i betalningsflödet. Vid avvikelser krävs manuell hantering, så kallad ordermatchning. Här hanteras avvikelser av typen ersättningsartiklar och/eller tillägg av artiklar och avgifter. Även fakturor med prisavvikelse mot ordern stannar för manuellt godkännande. Som beställare kontrollerar, ordermatchar och godkänner du fakturan så den styrs vidare till attestant.

  I rollen beställare ingår även behörighet att granska fakturor inkomna i abonnemangs- och/eller efterattestflödet i Marknadsplatsen. Om du tilldelas fakturor för granskning ansvarar du för att granska fakturans innehåll baserat på det som mottagits från leverantören. Motsvarar funktionen ”mottagningskontroll” som finns i Fakturaportalen Raindance. Som granskare kontrollerar, konterar och godkänner du fakturan så den styrs vidare till attestant.

  Stäm alltid av med din chef/arbetsledare om din behörighet i systemet omfattar endast hantering av fakturor för granskning eller om du ska agera som beställare för din verksamhet.

 • Attestant 
  Som attestant är du ekonomiskt ansvarig för kostnaden som inköpet medför. Avser fakturan en beställning lagd i Marknadsplatsen har ordern attesterats redan i beställningsskedet. Fakturor som innehåller differenser mot order eller abonnemang alternativt fakturor avseende köp som gjorts utanför e-handeln måste attesteras manuellt. Som attestant är du ansvarig för att kontrollera fakturans innehåll, avvikelser mot order/abonnemang samt kontering. Genom att attestera fakturan klar-markeras den och hanteras för utbetalning.

  Behörighet till Marknadsplatsen beslutas av din förvaltningschef och beställs enligt rutin, av den som hanterar beställningar av behörighet på förvaltningen.

 

EHK – E-handelskoordinator
E-handelskoordinatorerna (EHK) är utsedda och har mandat av sina förvaltningschefer att vara förvaltningens lokala kontaktperson och ambassadör för e-handel. Några av uppdragen är:

 • förankra de kommande utvecklingsfaserna
 • rapportering och uppföljning
 • vara viktig länk för ett lyckat fortsatt arbete med e-handel   
 • administrera beställarbehörigheter (om inget annat anges i nedanstående lista)

EHK  – E-handelskoordinator per förvaltning 

 

Senast uppdaterad: 2023-07-12 08:39