Faktura och Redovisning

Tjänsten innebär att hantera VGR:s kund- och leverantörsfakturor utifrån den regionalt definierade processen för fakturahantering.

Gränssnitt delprocess fakturaflöde

Faktura

Kontakta oss

Telefon

Knappval 4, knappval 2

Regionservice, Ekonomiservice, Patientfaktura, hanterar faktureringen av de vårdtillfällen som ej kunnat betalas eller ej blivit betalda kontant.

Detta sker genom så kallad samlingsfaktura dvs. patienten får en faktura per kalendermånad som innehåller alla vårdkontakter som uppstått månaden innan. Fakturan kan därför innehålla såväl besöksavgifter, ambulanstransporter, debitering för Särskild Näring etc.

Vi har ett teambaserat arbetssätt och varje team arbetar mot olika förvaltningar.

Ni kan nå oss på vårt gemensamma nummer 010-441 04 00 .
Patienter eller privatpersoner kommer i kontakt med oss via vårt gemensamma 010-441 04 00 nummer eller via  1177 ,Mina Vårdkontakter.

Vi svarar på fakturarelaterade frågor, såsom betalningar och flytt av förfallodatum.

För ytterligare information, se tjänstebeskrivning nedan.

Redovisning VGR utför:

  • löpande redovisning, bokslut, anläggningsredovisning, budget och uppföljning åt regionens förvaltningar samt samordningsförbund och institut
  • systemförvaltning för Raindance, Cognos och Marknadsplatsen
  • debiteringsadministration av regionens köpta vård och Asyl.

Regionservice tillhandahåller service och administration kring sjukresor; ersättningar för resor till och från exempelvis vårdcentral eller ett sjukhus pga. sjukdom eller förlossning, inom Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2018-11-23 15:21