Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Faktura och Redovisning

Ekonomiservice

  • Vi skapar mervärde för våra uppdragsgivare.
  • Vårt mål är att ständigt utveckla, effektivisera samt standardisera vårt sätt att arbeta genom att skapa skalfördelar
  • Lite bättre varje dag!

Fakturaflöden

Information om vår fakturahantering, för leverantörer och medarbetare

Patientfaktura

Information till privatpersoner och medarbetare på Västra Götaland om Patientfaktura

Sjukresor 1177

Information till patienter och anhöriga gällande sjukresor inom Västra Götalandsregionen

Support för kundfaktura

Kontakta oss

Telefon

Regionservice, Ekonomiservice, Patientfaktura, hanterar faktureringen av de vårdtillfällen som ej kunnat betalas eller ej blivit betalda kontant.

Detta sker genom så kallad samlingsfaktura det vill säga patienten får en faktura per kalendermånad som innehåller alla vårdkontakter som uppstått månaden innan. Fakturan kan därför innehålla såväl besöksavgifter, ambulanstransporter, debitering för Särskild Näring etc.

Patienter eller privatpersoner kommer i kontakt med oss via: 
Telefonnummer 010-441 04 00 eller via 1177, e-tjänster.
Telefontid kl 9.00-12.00 måndag till fredag.

Vi svarar på fakturarelaterade frågor, såsom betalningar och flytt av förfallodatum.

Regionservice tillhandahåller service och administration kring sjukresor; ersättningar för resor till och från exempelvis vårdcentral eller ett sjukhus pga. sjukdom eller förlossning, inom Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2020-05-18 14:31