Faktura

Aktuell information

-Nytt lanseringsdatum för  Marknadsplatsen 2.0. är 25 februari 2019. 

Mer info: http://intra.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Marknadsplatsen/Nyheter/Aktuellt/Marknadsplatsen-20-infors-under-forsta-kvartalet-2019/

Här kan du så länge läsa mer om utbildningar och informationsträffar:   >>Till
informationsbrevet
     

                      

- Manual för hänvisning av Inkorg - Raindance finns under "Gemensam information".

 

- Informationsblad "Vad gäller i samband med kundfakturering" finns under "Gemensam informormation".

 

-Nu finns länken till "Elektroniska kundfakturaunderlag" (Gäller ej Sahlgrenska Universitetssjukhuset) Manualen hittar ni under "Gemensam information".

 

-Manual till Raindance mobil app finns under "Mer från oss".

OBS! Tänk på att först välja förvaltning.

BeställarID per förvaltning

Titel

Tjänsten innebär att hantera VGR:s kund- och leverantörsfakturor utifrån den regionalt definierade processen för fakturahantering.

Gränssnitt delprocess fakturaflöde

Kontakta oss

Telefon

Knappval 4, knappval 2


Senast uppdaterad: 2018-10-26 07:34