Kontakt - Habilitering och Hälsa

Fakturaadress

Postadress för fakturor:
Habilitering & Hälsa
FE 992
405 83 Göteborg 

E-postadress för fakturor:
rns.faktura.766.HOH@vgregion.se

Formatkrav för e-postfakturor

Krav på innehåll i fakturan

Interna kontaktuppgifter


faktura.habiliteringochhalsa@vgregion.se

Internpost:
Habilitering och Hälsa
Ekonomiservice, Faktura
Regionens hus
Vänersborg 

Senast uppdaterad: 2019-01-07 13:42