Kontakt - Angered

Fakturaadress

Postadress för fakturor:
Angereds Närsjukhus
FE 967
405 83 Göteborg

E-postadress för inscanning av fakturor:
rns.faktura.738.AN@vgregion.se 

Formatkrav på e-postfaktura
Krav på innehåll i fakturan

Interna kontaktuppgifter


faktura.angeredsnarsjukhus@vgregion.se

Internpost:
Angereds Närsjukhus
Ekonomiservice, Faktura
Regionens hus
Vänersborg

Senast uppdaterad: 2019-01-07 13:31