Kontakt - Närhälsan

Fakturaadress

Postadress för fakturor:
Närhälsan
FE 007
405 83 Göteborg

E-postadress för fakturor:
rns.faktura.608.NH@vgregion.se

Formatkrav för e-postfakturor
Krav på innehåll i fakturan

Interna kontaktuppgifter


faktura.narhalsan@vgregion.se

Internpost:
Närhälsan -Regiongemensam Hälso- och sjukvårdsverksamhet
Ekonomiservice, Faktura
Regionens hus
Vänersborg

Senast uppdaterad: 2019-01-10 10:01