Kontakt - Regional Utveckling

Botaniska trädgården, Kultur i Väst, Kulturnämnden, Miljönämnden,
Regionutvecklingssekretariatet

Fakturaadress

Postadress för fakturor:
Regionutvecklingsnämnden
FE981
405 83 Göteborg

E-postadress för fakturor:
Rns.faktura.724.RUN@vgregion.se

Formatkrav för e-postfakturor
Krav på innehåll i fakturan

Interna kontaktuppgifter


faktura.regionalutveckling@vgregion.se

Internpost:
Regional Utveckling
Ekonomiservice, Faktura
Regionens hus
Vänersborg

Senast uppdaterad: 2019-01-10 09:10