Regionkansliet

Folkhälsokommittén, Kollektivtrafiknämnden, Koncernbanken, Moderförvaltningen, Patientnämnden
Revisorsnämnden, Rättighetskommittén

Kontakta oss

Telefon

010-441 02 00


Knappval 4, knappval 2


faktura.nyaregionstyrelsen@vgregion.se

Internpost:
Nya Regionstyrelsen
Ekonomiservice, Faktura
Regionens hus
Vänersborg

Senast uppdaterad: 2018-10-26 14:13