Fakturaflöden inom Västra Götalandsregionen

Aktuellt

Stängt på Leverantörssupporten 5 december
Tisdagen den 5 december har Leverantörssupporten stängt pga. utbildning. Supporten är på plats igen onsdag den 6 december kl. 8.00.

Uppskjuten uppdatering
Tidigare aviserad uppdatering av Produktkategoriträdet är uppskjuten och kommer inte genomföras under november-december.

Uppdatering av produktkategoriträdet i Nationell katalog för produkter och avtal
En ny svensk standard för ISO 9999:2016 har publicerats (ersätter tidigare ISO9999:2011). För dig som leverantör innebär det att det tillkommer nya, ändrade och ihopslagna ISO-kategorier.

E-handel och hjälpmedelsprodukter
Införandet av nytt system för Västra Götalandsregionens e-handel fortskrider enligt plan. För dig som leverantör innebär detta ett nytt system där ni utför motsvarande arbete som ni utför idag.

Länka dina bilder till Katalogen
Som du säkert redan vet efterfrågar beställarna i Marknadsplatsen fler bilder på produkter. Du vet väl om att du i Katalogen kan välja att lägga in en länk (url) till produktbilden i er egen produktkatalog?

IT-information

Senast uppdaterad: 2017-12-06 09:26