För dig som leverantör

Inom Västra Götalandsregionen finns flera fakturaflöden och adresser som ska användas. Vilket typ av flöde och adress som ska användas beror på om fakturan avser order inom:

Du som leverantör har elektroniskt mottaget en order med ett ordernummer som börjar på OR.

Order som inkommer elektroniskt från Marknadsplatsen ska i första hand faktureras elektroniskt i Marknadsplatsen. Marknadsplatsen har alternativ och lösningar för att ta emot elektronisk faktura genom Van-operatör, WebEdi eller FullEdi.

Faktura ska skickas till den beställande förvaltningens GLN-adress eller registreras via Webbportal för Marknadsplatsen. Information om GLN-adresser och teknisk anslutning erhålls av systemleverantören eBuilder.

Krav på faktura i Marknadsplatsen

Leverantörens originalfaktura ska vara ställd till fakturaadress nedan, och alltid innehålla orderns nummer, OR följt av 8-9 siffror.

Fakturaadress som ska användas vid avtal om att skicka pappersfaktura:

”Beställande förvaltning, t.ex Sahlgrenska Universitetssjukhuset”
E-handelskontoret, Ekonomiservice

Regionens Hus
542 87 Mariestad

 

Observera att fakturan alltid ska märkas upp med OR-nummer.
Vid uteblivet eller felaktigt OR-nummer kommer fakturan bestridas p.g.a otillräcklig information.

Kontaktuppgifter som ska användas vid frågor om fakturor inom Marknadsplatsen eHandel:

Fråga om

Betalning

 

Teknisk anslutning eFaktura

Kontaktuppgifter systemleverantören eBuilder

customer.support@ebuilder.com

Telefon 010-4410015 knappval 1.

 

Frågor om faktura

Kontakta oss

Telefon

Raindance knappval 4,2

Måndag-torsdag 08:00-16:00
Fredag 08:00 - 15:00
Lunchstängt 12:00 -13:00
Dag före helgdag stänger supporten för 12:00

Du som leverantör har mottagit en order via telefon, mail, fax eller direktupphandling (EJ Marknadsplatsen)

Krav på faktura

Fakturan ska innehålla ett beställar-id som lämnas av beställaren. Namn på beställare godkänns inte som referens, eftersom regionen har många anställda med samma namn.
Krav på innehåll i faktura 

Fakturan ska skickas till den beställande förvaltningens FE-adress
För vidare information om e-postadresser och kontaktuppgifter, välj den beställande förvaltningen nedan. 

E-postadresser för frågor om fakturor, betalningar (EJ Marknadsplatsen)

Support

Frågor om faktura

Kontakta oss

Telefon

Raindance knappval 4,2

Måndag-torsdag 08:00-16:00
Fredag 08:00 - 15:00
Lunchstängt 12:00 -13:00
Dag före helgdag stänger supporten för 12:00

Fakturan ska innehålla uppgifter om F-skattsedel, moms, organisationsnummer,  bankgiro/plusgiro/kontonummer, företagets namn, adress, telefonnummer, fakturanummer, datum, vad fakturan gäller och patientens namn. Avgifter för fakturering utgår inte.

Information till salonger gällande peruker, ögonfransar och medicinsk tatuering

Kopia på rekvisition ska bifogas fakturan.

Fakturaadress:

Västra Götalandsregionen, Regionservice
Bestid. 7911801
FE 963
405 83 GÖTEBORG

I webSESAM kan fakturaunderlag till hjälpmedelsfakturor från hjälpmedelscentralen hämtas. 

Hjälpmedel, webSESAM

Pappersfaktura

Pappersfakturor som inte avser handel i Marknadsplatsen ska skickas till den beställande förvaltningens FE-adress. Fakturan måste alltid innehålla ett beställarid.
För vidare information om FE adress och beställarid välj förvaltning.

Underlag, gemensam information, mer från oss, E-postadresser och fler kontaktuppgifter.

 

E-faktura

Har du som leverantör frågor gällande E-faktura (EJ Marknadsplatsen), behöver uppgift om GLN-adresser, vill ansluta dig som leverantör eller problem med teknisk anslutning.

Kontakta vår support via mail till 

 

 

Fakturafrågor

010-4410200
Knappval 4 och 2

 

Frågor om e-faktura övriga beställningar:

Aktuellt

Sommartider i supporten
Under sommaren har leverantörssupporten ändrade öppettider.
Leverantörsdag e-handel i Göteborg
Cirka 200 leverantörer hade samlats när Västra Götalandsregionen, VGR informerade kring det nya e-handelssystemet som kommer införas under hösten.
Stängt på Leverantörssupporten 5 december
Tisdagen den 5 december har Leverantörssupporten stängt pga. utbildning. Supporten är på plats igen onsdag den 6 december kl. 8.00.
Uppskjuten uppdatering
Tidigare aviserad uppdatering av Produktkategoriträdet är uppskjuten och kommer inte genomföras under november-december.
Uppdatering av produktkategoriträdet i Nationell katalog för produkter och avtal
En ny svensk standard för ISO 9999:2016 har publicerats (ersätter tidigare ISO9999:2011). För dig som leverantör innebär det att det tillkommer nya, ändrade och ihopslagna ISO-kategorier.

IT-information


Senast uppdaterad: 2017-12-06 10:17