För dig som leverantör

Inom Västra Götalandsregionen finns flera fakturaflöden och adresser som ska användas. Vilket typ av flöde och adress som ska användas beror på om fakturan avser order inom:

Du som leverantör har elektroniskt mottaget en order med ett ordernummer som börjar på OR.

Order som inkommer elektroniskt från Marknadsplatsen ska i första hand faktureras elektroniskt i Marknadsplatsen. Marknadsplatsen har alternativ och lösningar för att ta emot elektronisk faktura genom Van-operatör, WebEdi eller FullEdi.

Faktura ska skickas till den beställande förvaltningens GLN-adress eller registreras via Webbportal för Marknadsplatsen. Information om GLN-adresser och teknisk anslutning erhålls av systemleverantören eBuilder.

Krav på faktura i Marknadsplatsen

Leverantörens originalfaktura ska vara ställd till fakturaadress nedan, och alltid innehålla orderns nummer, OR följt av 8-9 siffror.

Fakturaadress som ska användas vid avtal om att skicka pappersfaktura:

”Beställande förvaltning, t.ex Sahlgrenska Universitetssjukhuset”
E-handelskontoret, Ekonomiservice

Regionens Hus
542 87 Mariestad

 

Observera att fakturan alltid ska märkas upp med OR-nummer.
Vid uteblivet eller felaktigt OR-nummer kommer fakturan bestridas p.g.a otillräcklig information.

Kontaktuppgifter som ska användas vid frågor om fakturor inom Marknadsplatsen eHandel:

Fråga om

Betalning

E-postadress

Telefon 010-4410015 knappval 3

 

Teknisk anslutning eFaktura

Kontaktuppgifter systemleverantören eBuilder

E-postadress

Telefon 010-4410015 knappval 1.

 

Du som leverantör har mottagit en order via telefon, mail, fax eller direktupphandling (EJ Marknadsplatsen)

Krav på faktura

Fakturan ska innehålla ett beställar-id som lämnas av beställaren. Namn på beställare godkänns inte som referens, eftersom regionen har många anställda med samma namn.
Krav på innehåll i faktura 

Fakturan ska skickas till den beställande förvaltningens FE-adress
För vidare information om e-postadresser och kontaktuppgifter, välj den beställande förvaltningen nedan. 

E-postadresser, underlag och fler kontaktuppgifter

 Support

010 - 441 00 15

Öppettider
Mån-tors 08:00-16:00
Fredag 08:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00

*Dag före helgdag stänger supporten kl 12.00

 

Fakturan ska innehålla uppgifter om F-skattsedel, moms, organisationsnummer,  bankgiro/plusgiro/kontonummer, företagets namn, adress, telefonnummer, fakturanummer, datum, vad fakturan gäller och patientens namn. Avgifter för fakturering utgår inte.

Information till salonger gällande peruker, ögonfransar och medicinsk tatuering

Kopia på rekvisition ska bifogas fakturan.

Fakturaadress:

Västra Götalandsregionen, Regionservice
Bestid. 7911801
FE 963
405 83 GÖTEBORG

I webSESAM kan fakturaunderlag till hjälpmedelsfakturor från hjälpmedelscentralen hämtas. 

Hjälpmedel, webSESAM

Pappersfaktura

Pappersfakturor som inte avser handel i Marknadsplatsen ska skickas till den beställande förvaltningens FE-adress. Fakturan måste alltid innehålla ett beställarid.
För vidare information om FE adress och beställarid välj förvaltning.

E-postadresser, underlag och fler kontaktuppgifter

 

E-faktura

Har du som leverantör frågor gällande E-faktura (EJ Marknadsplatsen), behöver uppgift om GLN-adresser, vill ansluta dig som leverantör eller problem med teknisk anslutning.

Kontakta vår support via mail till 

 

 

Fakturafrågor

010-4410200
Knappval 4 och 2

 

Frågor om e-faktura övriga beställningar:

Aktuellt

Marknadsplatssupporten och leverantörssupporten är stängd för utbildning den 21 februari
Åter på plats 22 februari kl 08.00. Vid akuta frågor går det bra att kontakta oss via e-post så återkommer vi så snart vi har möjlighet.

Stängt på Leverantörssupporten 5 december
Tisdagen den 5 december har Leverantörssupporten stängt pga. utbildning. Supporten är på plats igen onsdag den 6 december kl. 8.00.

Uppskjuten uppdatering
Tidigare aviserad uppdatering av Produktkategoriträdet är uppskjuten och kommer inte genomföras under november-december.

Uppdatering av produktkategoriträdet i Nationell katalog för produkter och avtal
En ny svensk standard för ISO 9999:2016 har publicerats (ersätter tidigare ISO9999:2011). För dig som leverantör innebär det att det tillkommer nya, ändrade och ihopslagna ISO-kategorier.

E-handel och hjälpmedelsprodukter
Införandet av nytt system för Västra Götalandsregionens e-handel fortskrider enligt plan. För dig som leverantör innebär detta ett nytt system där ni utför motsvarande arbete som ni utför idag.

IT-information

Senast uppdaterad: 2017-12-06 10:17