För dig som är medarbetare

Inom Västra Götalandsregionen finns flera fakturaflöden och adresser som ska användas. Vilket typ av flöde och adress som ska användas beror på om fakturan avser order från marknadsplatsen eller direktbeställning som gjorts via telefon eller mail.

E-handel Marknadsplatsen

Beställningar som gjorts via Marknadsplatsen som e-handel. De kännetecknas genom att order har ett OR-nummer samt att OR-numret finns med på fakturan. 

Logga in på Marknadsplatsen

 

Direktbeställningar via telefon och mail

Fakturor som går direkt till ekonomisystemet Raindance. Fakturan inkommer som pappersfaktura (scanning), pdf (mail) eller e-faktura.

Logga in i Raindance, fakturaportalen

E-handel via "eKatalog"

Avser e-handel flöden för IT-beställningar, produkter och tjänster samt paketerade utbud som kombinerar tjänst och produkt som erbjuds inom Västra Götalandsregionen. Produkterna innehar support, paketerade drivrutiner samt att det finnsmöjlighet till internleasing.

Logga in på eKatalogen


Aktuellt

Marknadsplatssupporten och leverantörssupporten är stängd för utbildning den 21 februari
Åter på plats 22 februari kl 08.00. Vid akuta frågor går det bra att kontakta oss via e-post så återkommer vi så snart vi har möjlighet.

Stängt på Leverantörssupporten 5 december
Tisdagen den 5 december har Leverantörssupporten stängt pga. utbildning. Supporten är på plats igen onsdag den 6 december kl. 8.00.

Uppskjuten uppdatering
Tidigare aviserad uppdatering av Produktkategoriträdet är uppskjuten och kommer inte genomföras under november-december.

Uppdatering av produktkategoriträdet i Nationell katalog för produkter och avtal
En ny svensk standard för ISO 9999:2016 har publicerats (ersätter tidigare ISO9999:2011). För dig som leverantör innebär det att det tillkommer nya, ändrade och ihopslagna ISO-kategorier.

E-handel och hjälpmedelsprodukter
Införandet av nytt system för Västra Götalandsregionens e-handel fortskrider enligt plan. För dig som leverantör innebär detta ett nytt system där ni utför motsvarande arbete som ni utför idag.

IT-information

Senast uppdaterad: 2017-12-06 10:47