Våra krav på innehåll i faktura

Kravet på innehållet i fakturorna är olika beroende på hur din order är lagd.

Order via Marknadsplatsen e-handel

  • Fakturor som avser order i Marknadsplatsen ska sändas elektroniskt via EDI-faktura eller registreras elektroniskt i Vismas Leverantörsportal
  • Alla fakturor ska innehålla Marknadsplatsens ordernummer.
  • Marknadsplatsen kan inte hantera samlingsfakturor, fakturan får därför endast avse en order.

Västra Götalandsregionens förvaltningar behandlas som egna företag. Vi kan därför inte hantera fakturor som avser beställningar av flera olika förvaltningar på samma faktura.

Länk Bilaga för Fakturering i e-handelsavtalet ska läggas in här när vi har fått den / Malena


Order via telefon, mail, fax el kontakt direkt med säljare

  • Alla fakturor ska innehålla uppgift om beställarid som ni erhållit av beställaren
  •  Elektroniska fakturor med sekretessbelagda uppgifter ska skickas till angivna GLN-adresser, i enlighet med Västra Götalandsregionens säkerhetspolicy.
  • Våra krav på innehåll i faktura utöver Lagstadgat krav på innehåll i fakturor

Krav på innehåll i fakturan som ej avser order i Marknadsplatsen

 

Senast uppdaterad: 2018-11-28 09:04