För dig som är medarbetare i Västra Götalandsregionen

Marknadsplatsen 2.0 är Västra Götalandsregionens nya fakturahanterings- och beställningssystem.

  • Systemet levereras av leverantören Visma och heter Proceedo hos leverantören.
  • I Marknadsplatsen 2.0 beställs alla varor via eHandel.
  • Order och faktura matchas för att säkerställa att vi betalar det som beställts och levereras.
  • I Marknadsplatsen 2.0 hanteras även alla externa fakturor som avser beställningar som gjorts via telefon. De fakturor som tidigare hanterades i Raindanceportalen kommer i stället finnas i Marknadsplatsen 2.0.
  • För dig som beställer varor via telefon är det fortfarande viktigt att du alltid lämnar korrekt beställarid till leverantören.
Senast uppdaterad: 2019-02-22 13:09