Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Våra krav på innehåll i faktura

Order via Marknadsplatsen e-handel

  • Fakturor som avser order i Marknadsplatsen ska sändas elektroniskt via EDI-faktura eller registreras elektroniskt i Vismas Leverantörsportal
  • Alla fakturor ska innehålla Marknadsplatsens ordernummer.
  • Marknadsplatsen kan inte hantera samlingsfakturor, fakturan får därför endast avse en order.

Västra Götalandsregionens förvaltningar behandlas som egna företag. Vi kan därför inte hantera fakturor som avser beställningar av flera olika förvaltningar på samma faktura.

Informationsbilaga e-handel allmän

Informationsbilaga e-handel teknisk specifikation

Order utanför e-handel

  • Alla fakturor ska innehålla uppgift om det beställarid som Ni erhållit av beställaren. Beställarid anges som referens i refernsfältet utan övrig text då detta är en automatiserad process. Text likt "beställar id" får inte förekomma i referensen.
  • Elektroniska fakturor och bilagor till VGR ska inte innehålla säkerhetsklassad information. I enlighet 3§ Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Detta gäller all form av patientuppgifter eller information som kan skada eller undanröja information gällande rikets säkerhet.

    I de fall fakturan inte kan uteslutas från patientinformation ska denna istället skickas via brev till följande adresser:

    Länk adresser förvaltning

  • Våra krav på innehåll i faktura utöver Lagstadgat krav på innehåll i fakturor

Krav på innehåll i fakturan som ej avser order i Marknadsplatsen

 

Senast uppdaterad: 2020-05-18 14:35