Samordningsförbund

Bengtsfors, Mellerud och Vänerborg

Tobias Karlsson

Ekonom
Telefonnummer

Hanna Karlsson

Ekonom - föräldraledig
Telefonnummer

Sjuhärad och Kungälv

Zenita Ahlin

Ekonom
Telefonnummer

Skaraborg

Anna Broberg

Ekonom
Telefonnummer

Tony Blom

Gruppsamordnare, ekonom
Telefonnummer

Helén Wallerman

Teamchef, team 1
Telefonnummer

Helena Bergqvist Carlsson

Sektionschef
Telefonnummer

Lennart Ryler

Områdeschef Ekonomi- och löneservice
Telefonnummer