Hjälpmedelscentralen

Jaroslaw Sadej

Ekonom
Telefonnummer

Anna Karlsson

Ekonom
Telefonnummer

Irina Ericson

Ekonom - föräldraledig
Telefonnummer

Lise Lotte Källgård

Gruppsamordnare, ekonom
Telefonnummer

Stefan Olsson

Servicechef, team 3
Telefonnummer

Helena Bergqvist Carlsson

Sektionschef
Telefonnummer

Lennart Ryler

Områdeschef Ekonomi- och löneservice
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-11-01 11:56