Västfastigheter

Jaroslaw Sadej

Ekonom
Telefonnummer
E-post

Irina Ericson

Ekonom
Telefonnummer
E-post

Emma Knöppel

Ekonom - föräldraledig
Telefonnummer
E-post
Föräldraledig tom 171031

Stefan Olsson

Teamchef, team 3
Telefonnummer
E-post

Helena Bergqvist Carlsson

Sektionschef
Telefonnummer
E-post

Lennart Ryler

Områdeschef Ekonomi- och löneservice
Telefonnummer
E-post