Hälso- och sjukvårdsnämnderna, Peruk

Hälso- och sjukvårdsnämnderna

Inga-Lill Sandquist

Ekonom
Telefonnummer
E-post

Fredrik Persson

Ekonom
Telefonnummer
E-post

Besarta Hoti

Ekonom - föräldraledig
Telefonnummer
E-post

Katrin Eriksson

Gruppsamordnare, ekonom
Telefonnummer
E-post

Helén Wallerman

Teamchef, team 1
Telefonnummer
E-post

Peruk

Marie-Louise Ärlevik

Systemadministratör
Telefonnummer
E-post

Åsa Näslund

Systemadministratör
Telefonnummer
E-post

Helena Bergqvist Carlsson

Sektionschef
Telefonnummer
E-post

Lennart Ryler

Områdeschef Ekonomi- och löneservice
Telefonnummer
E-post