Hälso- och sjukvårdsnämnderna; Peruk

Hälso- och sjukvårdsnämnderna

Benny Johansson

Ekonomiadministratör
Telefonnummer

Inga-Lill Sandquist

Ekonom
Telefonnummer

Besa Hoti

Ekonom
Telefonnummer

Peruk

Marie-Louise Ärlevik

Ekonomiadministratör
Telefonnummer

Helén Wallerman

Servicechef, team 1
Telefonnummer

Helena Bergqvist Carlsson

Sektionschef
Telefonnummer

Kent-Robert Stenstrand

Områdeschef
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-24 11:43