Hälso- och sjukvårdsnämnderna, Köpt Vård

Annalena Fröjd

Ekonomiadministratör
Telefonnummer

Kristina Park

Ekonomiadministratör
Telefonnummer

Britt-Marie Folkéus Östman

Ekonomiadministratör
Telefonnummer

Britt-Marie Asp

Ekonomiadministratör
Telefonnummer

Mikaela Mört

Ekonomiadministratör
Telefonnummer

Ulrika Gentz

Ekonomiadministratör
Telefonnummer

Lena Helgesson

Ekonomiadministratör
Telefonnummer

Rose-Marie Sjöqvist Hilli

Gruppsamordnare, ekonomiadministratör
Telefonnummer

Rainer Molnar

Servicechef, team 2
Telefonnummer

Helena Bergqvist Carlsson

Sektionschef
Telefonnummer

Lennart Ryler

Områdeschef Ekonomi- och löneservice
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-11-09 12:10