Hälso- och sjukvårdsnämnderna, Köpt Vård

Annalena Fröjd

Ekonomiadministratör
Telefonnummer

Kristina Park

Ekonomiadministratör
Telefonnummer

Britt-Marie Folkéus Östman

Ekonomiadministratör
Telefonnummer

Britt-Marie Asp

Ekonomiadministratör
Telefonnummer

Mikaela Mört

Ekonomiadministratör
Telefonnummer

Ulrika Gentz

Ekonomiadministratör
Telefonnummer

Kerstin Dernsjö

Ekonomiadministratör
Telefonnummer

Pia Hannebjörk

Ekonomiadministratör
Telefonnummer

Rose-Marie Sjöqvist Hilli

Gruppsamordnare, ekonomiadministratör
Telefonnummer

Rainer Molnar

Servicechef, team 2
Telefonnummer

Helena Bergqvist Carlsson

Sektionschef
Telefonnummer

Kent-Robert Stenstrand

Områdeschef
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-29 12:10