Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Benny Johansson

Ekonomiadministratör
Telefonnummer

Inga-Lill Eklind

Ekonom
Telefonnummer

Inga-Lill Sandquist

Ekonom
Telefonnummer

Besarta Hoti

Ekonom
Telefonnummer

Helén Wallerman

Servicechef, team 1
Telefonnummer

Helena Bergqvist Carlsson

Sektionschef
Telefonnummer

Lennart Ryler

Områdeschef Ekonomi- och löneservice
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-22 11:35