Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Inga-Lill Eklind

Ekonom
Telefonnummer
E-post

Fredrik Persson

Ekonom
Telefonnummer
E-post

Inga-Lill Sandquist

Ekonom
Telefonnummer
E-post

Besarta Hoti

Ekonom - föräldraledig
Telefonnummer
E-post

Katrin Eriksson

Gruppsamordnare, ekonom
Telefonnummer
E-post

Helén Wallerman

Teamchef, team 1
Telefonnummer
E-post

Asyl

Helena Bergqvist Carlsson

Sektionschef
Telefonnummer
E-post

Lennart Ryler

Områdeschef Ekonomi- och löneservice
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-01-16 12:14