Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Inga-Lill Eklind

Ekonom
Telefonnummer

Fredrik Persson

Ekonom
Telefonnummer

Inga-Lill Sandquist

Ekonom
Telefonnummer

Besarta Hoti

Ekonom
Telefonnummer

Katrin Eriksson

Gruppsamordnare, ekonom
Telefonnummer

Helén Wallerman

Teamchef, team 1
Telefonnummer

Helena Bergqvist Carlsson

Sektionschef
Telefonnummer

Lennart Ryler

Områdeschef Ekonomi- och löneservice
Telefonnummer