Moderförvaltningen

Marie Larsson

Ekonomiadministratör
Telefonnummer

Gunilla Karlsson

Ekonom
Telefonnummer

Inga-Lill Sandquist

Ekonom
Telefonnummer

Henrik Ljungkvist

Ekonom
Telefonnummer

Katrin Eriksson

Gruppsamordnare, ekonom
Telefonnummer

Helén Wallerman

Teamchef, team 1
Telefonnummer

Helena Bergqvist Carlsson

Sektionschef
Telefonnummer

Lennart Ryler

Områdeschef Ekonomi- och löneservice
Telefonnummer