Moderförvaltningen

Benny Johansson

Ekonomiadministratör
Telefonnummer

Gunilla Karlsson

Ekonom
Telefonnummer

Inga-Lill Sandquist

Ekonom
Telefonnummer

Henrik Ljungkvist

Ekonom
Telefonnummer

Helén Wallerman

Servicechef, team 1
Telefonnummer

Helena Bergqvist Carlsson

Sektionschef
Telefonnummer

Kent-Robert Stenstrand

Områdeschef
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-02-12 12:55