Regionala utvecklingsnämnden

Jasmine Källgård

Ekonomiadministratör
Telefonnummer

Tobias Karlsson

Ekonom
Telefonnummer

Hanna Karlsson

Ekonom - föräldraledig
Telefonnummer

Tony Blom

Gruppsamordnare, ekonom
Telefonnummer

Helén Wallerman

Teamchef, team 1
Telefonnummer

Helena Bergqvist Carlsson

Sektionschef
Telefonnummer

Lennart Ryler

Områdeschef Ekonomi- och löneservice
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-09-04 08:52