Botaniska Trädgården

Linda Yuen

Ekonomiadministratör
Telefonnummer
E-post

Marie Gibson

Ekonom
Telefonnummer
E-post

Tony Blom

Gruppsamordnare, ekonom
Telefonnummer
E-post

Helén Wallerman

Teamchef, team 1
Telefonnummer
E-post

Helena Bergqvist Carlsson

Sektionschef
Telefonnummer
E-post

Lennart Ryler

Områdeschef Ekonomi- och löneservice
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-01-16 12:18