Administrativ Konsultservice

Vi hjälper förvaltningar inom Västra Götalandsregionen med administration på verksamhetsnivå. En organiserad arbetsplats är en viktig förutsättning för ett väl utfört arbete, där var och en kan koncentrera sig på sitt område. Administrativ support bidrar till att ni kan fokusera på kärnverksamheten.

Den administrativa koordinatorn kan vara ett stöd för både chefer, projektledare och andra medarbetare. Vi är behjälpliga inom olika administrativa områden.

Detta är några exempel på vad vi har att erbjuda:

 • Chefsstöd
 • Helhetsansvar för kalender och planering av chefstid
 • Projektledarstöd
 • Utbildningsadministration
 • EsMaker – Enkäter, Nyhetsbrev, etc
 • Sammanställa dokument och mötesprotokoll
 • Framställa presentationsmaterial
 • Utveckla kontors- och administrativa rutiner
 • Organisera listor/tabeller/akter
 • Fakturahantering, - bl.a. Raindance

Heromarapportören kan vara ett stöd för chefer och medarbetare i Heroma överenskommen/avtalad tid. Vi stödjer dig i alla viktiga delar för att rätt lön ska utbetalas i rätt tid. Vi hjälper såväl små som stora personalgrupper och uppdragen utformas efter ert behov av stöd.

Detta är några exempel på vad vi kan stödja dig i:

 • Chefsstöd i olika frånvaro- och arbetsförändringsprocesser, schema och rapporter
 • Chefsstöd i det löneförberedande arbetet
 • Support till medarbetare i Självservice och Kom&Gå
 • Tilläggstjänster finns utöver basutbud

 Bastjänstbeskrivning PDF

Ekonomikonsulten kan vara ett stöd för både chefer, projektledare och medarbetare. Vi är behjälpliga med stöd för hantering av ekonomi och uppdragen utformas efter ert behov. Vi arbetar med flertal system som till exempel Raindance och Cognos.

Detta är några exempel som vi kan erbjuda stöd i:

 • Chefsstöd inom ekonomifrågor
 • Projektledarstöd
 • Fakturering
 • Ta fram statistik
 • Skapa / organisera tabeller, diagram, listor 

Johan Hoff Brattberg

Chef, Administrativ konsultservice
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-12-20 10:14