Administrativ koordinator

Den administrativa koordinatorn kan vara ett stöd för både chefer, projektledare och andra medarbetare. Vi är behjälpliga inom olika administrativa områden.

Detta är några exempel på vad vi har att erbjuda:

  • Chefsstöd
  • Helhetsansvar för kalender och planering av chefstid
  • Projektledarstöd
  • Utbildningsadministration
  • EsMaker – Enkäter, Nyhetsbrev, etc
  • Mötesadministration inklusive protokollföring
  • Framställa presentationsmaterial
  • Utveckla kontors- och administrativa rutiner
  • HR-administration i Varbi och Barium
  • Fakturahantering i Raindance
Senast uppdaterad: 2019-03-18 09:09