Botaniska trädgården

Göteborgs botaniska trädgård är en av Europas största i sitt slag. Trädgården är med sina ca 500 000 besökare per år ett av de största besöksmålen i Västra Götaland. Verksamheten är en del av Västra Götalandsregionen.

Vårt uppdrag: Vi stöttar Botaniska trädgården med uppgifter såsom mötesadministration, beställning av behörigheter, posthantering, personalstöd i lättare IT-frågor samt att ta emot och slussa vidare samtal från allmänheten.Senast uppdaterad: 2019-02-28 08:54