Kunskapsstöd för psykisk hälsa

Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) tillhör Koncernkontoret och är en resurs för kunskapsutveckling och utvecklingsarbete inom allmänpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri, äldrepsykiatri samt primärvård. 

Vårt uppdrag: Vi stöttar KPH med uppgifter som främst rör utbildningsadministration och chefsstöd. Exempel på arbetsuppgifter innefattar bokning av lokaler, skapande av utbildningar i VGR Kalendern, kontakt med konferenser och kursdeltagare, beställning av material och utformande av utvärderingar/enkäter 

Senast uppdaterad: 2019-03-01 08:55