PILA, Koncernkontoret

PILA står för Praktik, Introduktion, Lärande, Arbete och är ett politiskt uppdrag med fokus på arbetsmarknadsinsatser för grupper långt från arbetsmarknaden samt tidig kompetensförsörjning. 

Vårt uppdrag: Vi ger administrativ stöttning till en grupp i PILA som fungerar som centrala samordnare mot kontaktpersoner på förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen. Arbetsuppgifter innefattar bland annat mötesadministration, hantering gentemot Arbetsförmedlingen och marknadsföring av olika PILA insatser.  

Senast uppdaterad: 2019-02-28 10:24