Västfastigheter

Västfastigheter är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen som bygger nytt, bygger om och ansvarar för driften i vårdmiljöer samt inom kultur- och utbildningssektorn inom hela Västra Götalandsregionen. 

Vårt uppdrag: Vi stöttar Västfastigheter med diarieföring av slutredovisningar och avtal, dokumenthantering samt mötesanteckningar.  

Senast uppdaterad: 2019-02-28 08:50