Administrativ konsultservice

Regionservice hjälper förvaltningar inom Västra Götalandsregionen med administration på verksamhetsnivå. En organiserad arbetsplats är en viktig förutsättning för ett väl utfört arbete, där var och en kan koncentrera sig på sitt område. Administrativ support bidrar till att ni kan fokusera på kärnverksamheten.

Senast uppdaterad: 2019-03-01 08:39