Internetbaserad stöd

Införande av internetbaserat stöd och behandling

Uppdragsgivare: Koncernstab hälso- och sjukvård

Uppdraget: Att införa internetbaserat stöd och behandling via 1177, Vårdguidens e-tjänster och den nationella plattformen Stöd och Behandling i Västra Götalandsregionen.

Vår roll: Projekt- och förändringsledning för att driva arbetet framåt på regional- och nationell nivå samt, att på ett strukturerat sätt, stödja införandet av en första behandlingform.

Senast uppdaterad: 2019-02-06 14:40