Strukturerat arbete med sjukfrånvaro och rehab

Strukturerat arbete med sjukfrånvaro och rehab

Uppdragsgivare: Alingsås lasarett

Uppdraget: Att med ett systematiskt arbetssätt som innehåller både långsiktiga och kortsiktiga insatser, minska långtidsjukfrånvaron. Arbetssättet utgår från att, med medarbetaren i fokus, nå ett resultat tillsammans med olika aktörer.

Vår roll: Kompetenscentrum bidrar med kompetens och erfarenhet inom arbetsrätt och rehab samt med ett stöd på plats för att stödja HR-avdelningen och verksamheten att nå sina mål.

Senast uppdaterad: 2019-02-06 14:41