Konferens och möten

Konferenser & möten i VGR

Tjänsten som konferens- och bokningscentrum tillhandahåller är en övergripande stödstruktur för konferens och mötestjänster.

Konferensbokningen bokar interna konferenslokaler (som ej kan bokas i Sambo) såväl som externa konferenslokaler inom regionen. Tjänsten är obligatorisk för samtliga förvaltningar att använda i samband med konferensbokning.

Konferensadminstrationen erbjuder administration och/ eller projektledning kring ditt evenemang. Vi hjälper dig med alla typer av evenemang så som temadagar, kick-offer, konferenser, möten, seminarier, mässor & invigningar.


Senast uppdaterad: 2018-01-04 11:41