Interna möten och lokaler inom Västra Götalandsregionen

Använd interna lokaler i första hand 

Riktlinjen för möten inom Västra Götalandsregionen innebär att de i första hand ska hållas i interna lokaler. Dessa finner du i Sambo eller i din egen förvaltnings interna konferensverksamhet.
Sambo