Interna möten och lokaler inom Västra Götalandsregionen

Riktlinjen för möten inom Västra Götalandsregionen innebär att de i första hand ska hållas i interna lokaler. Dessa finner du i Sambo eller i din egen förvaltnings interna konferensverksamhet.

Sambo

Vi har sammanställt en förteckning nedan som förhoppningsvis kan hjälpa er vidare med att hitta en lämplig intern lokal för ert möte. Ni kommer att upptäcka att många av dem redan går att boka i Sambo men också att det även finns flera interna konferensverksamheter inom vår organistaion.