16 pl - Bergeken

R-huset, Plan 3

Lokalen är fortfarande under konstruktion, ej bokningsbar tills vidare.