Interna lokaler och konferenscenter inom Västra Götalandsregionen

För att boka interna konferenslokaler:

  • De flesta  interna lokaler som VGR äger bokar du själv i Outlook.
    Lathund för att boka via Outlook .
  • Gullbergsvass konferens, VGR Konferencenter i Göteborg samt Regionens hus i Skövde bokas via SAMBO
  • VGR Campus Nya Varvet samt övriga interna lokaler bokas enligt anvisning på respektive webbsida.
Senast uppdaterad: 2019-05-07 16:34