Brandskyddsutbildning

Innehåll

 • Brandteori – uppkomst, spridning och brandförlopp
 • Risker, vad och vilka hotas vid en brand
 • Skador, skadeverkan
 • Skadeförebyggande och begränsande skydd
 • Utrymningsvägar
 • Val av släckredskap – vilka släckmedel finns
 • Praktiskt handhavande av brandsläckare och brandfilt
 • Släckövning

Ta på er oömma kläder för den praktiska delen i utbildningen (släckning).

Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha kunskap om:

 • Brandteori och orsakerna till brands uppkomst och spridning
 • Den egna arbetsmiljön – riskmiljöer på arbetsplatsen
 • Brand- och skadeförebyggande åtgärder
 • Den egna säkerhetsutrustningen och dess handhavande samt olika typer av släckanordningar, larm och utrymningsvägar

Man ska också uppnå färdigheter i:

 • Att bedöma risker för brand
 • Att efterleva företagets säkerhetsregler
 • Att vid larm alltid utrymma lokalen
 • Att hantera brandfilt och brandsläckare för att rädda människoliv och snabbt kunna släcka en begynnande brand

Fakta

Datum
Enligt överenskommelse.

Plats
Enligt överenskommelse.

Kostnad
5 500 kronor per utbildningstillfälle (ca 25 deltagare), i priset ingår inte lokalkostnader och fika.

Utbildare
Göteborgs Brandservice AB

Marianne Hansson

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24