Fördjupningsmodul om arbetsanpassning och rehabilitering samt alkohol och kort om andra droger

Innehåll

Tema förmiddag: Arbetsanpassning och rehabilitering
Tema eftermiddag: Alkohol och kort om andra droger

För chefer, skyddsombud, HR-personal.

  • Västra Götalandsregionens rehabiliteringsprocess
  • Hur man arbetar praktiskt med rehabilitering utifrån VGR:s rehabprocess, teori, fall-och gruppdiskussioner.
  • Ansvar, roller, regelverk och samverkan
  • Tips för ett givande rehabsamtal
  • Alkohol och droger/risk- & missbruk
  • Betydelse för arbetslivet
  • Hur upptäcka alkoholproblem?
  • Behandling och rehabilitering

Fakta

Datum
2018-03-20 sista anmälningsdag 2018-03-06

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg, Lokal: Perrongen

Kostnad
1 500 kronor/deltagare.

Utbildare
Karin Blomvé, företagsläkare, Hälsan & Arbetslivet
Lisbeth Lindström eller Inger Bergdahl, företagssköterska, Hälsan & Arbetslivet

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-31 13:55