Grundutbildning i hälso-/arbetsmiljöarbete - Organisatorisk och social arbetsmiljö - dag 2 av 3

Innehåll

Dag 2 ger kunskaper inom följande områden:

 • Grundläggande förutsättningar utifrån arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, föreskrifter och Västra Götalandsregionens styrdokument inom Hälsa och Arbetsmiljö.
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS:2015:4. Hälsofrämjande och förebyggande arbete i praktiken.
 • Kommunikation och samspel
     - Hur värderingar och kulturen påverkar arbetsmiljön 
     - Ledarskap/Medarbetarskap
     - Hur ser ett gott samspel ut i praktiken?
 • Kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier
 • Investera i arbetsmiljön
 • Konflikthantering
 • Kopplingar görs till den regiongemensamma Guiden för hälso- och arbetsmiljöarbete under dagens arbete

Föreläsningarna varvas med bordsreflektioner och dialog där förutsättningarna i arbetsmiljölagstiftningen och styrdokumenten omsätts till praktiskt hälso- och arbetsmiljöarbete.

Efter dag 2 av 3 
Ska deltagaren ha grundläggande kunskaper och förståelse för de förutsättningar som ska finnas i den egna verksamhetens hälso- och arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagstiftningen och styrdokumenten inom området. Till viss del fått praktiska kunskaper för att kunna medverka i den egna arbetsplatsens arbete med att bibehålla och utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-01-23 sista anmälningsdag 2018-01-09
Göteborg
2018-01-24 sista anmälningsdag 2018-01-10
Skövde
2018-02-14 sista anmälningsdag 2018-01-31
Vänersborg
2018-03-01 sista anmälningsdag 2018-02-15
Göteborg
2018-03-07 sista anmälningsdag 2018-02-21
Borås
2018-03-27 sista anmälningsdag 2018-03-13
Göteborg
2018-04-10 sista anmälningsdag 2018-03-27
Skövde
2018-05-15 sista anmälningsdag 2018-05-02
Vänersborg
2018-05-16 sista anmälningsdag 2018-05-02
Göteborg
2018-05-24 sista anmälningsdag 2018-05-10
Borås


Plats
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Gullbergsvass konferens, Göteborg
Regionens Hus, Skövde
Regionens Hus, Vänersborg

Kostnad
1 500 kronor/deltagare 

Utbildare
Utbildarna jobbar i par och altenerar mellan följande:
Carin Carlehed, HR-specialist på Alingsås lasarett 
Jan Hjalmarsson, Arbetsmiljöingenjör på Hälsan & Arbetslivet
Mikael Blidberg, Arbetsmiljöingenjör på Hälsan & Arbetslivet
Daniel Gustafsson, Organisationskonsult på Hälsan & Arbetslivet
Malin Wixtröm, HR-konsult på Kompetenscentrum

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22